Pekińczyki

 Pekińczyki

1. Porcelana


2. Porcelana


3. Porcelana


4. Porcelana


5. Porcelana


6. Porcelana


7. Porcelana


8. Porcelana


9. Porcelana


10. Porcelana


11. Porcelana


12. Porcelana


13. Porcelana


14. Porcelana


15. Porcelana


17. Porcelana


18. Porcelana


19. Porcelana


20. Figurka żywiczna